O fundacji

Fundacja Wemenders zosta艂a za艂o偶ona w 2006 roku. G艂贸wnymi celami statutowymi Fundacji s膮 budowanie 艣wiadomo艣ci spo艂ecznej oraz wspieranie os贸b poszukuj膮cych pomocy w zakresie profilaktyki, diagnozy i leczenia chor贸b cywilizacyjnych. Poprzez dzia艂ania edukacyjne i poszerzanie wiedzy na temat chor贸b cywilizacyjnych Fundacja zwi臋ksza dost臋pno艣膰 informacji i 艣wiadomo艣膰 m艂odzie偶y oraz doros艂ych w tym zakresie.

Obok szerzenia wiedzy, misj膮 Fundacji jest u艂atwienie komunikacji pomi臋dzy osobami szukaj膮cymi pomocy a jednostkami tej pomocy udzielaj膮cymi w zakresie profilaktyki, diagnozy i leczenia chor贸b cywilizacyjnych. Buduj膮c spo艂eczno艣膰 zar贸wno os贸b poszukuj膮cych pomocy, jak i jednostek jej udzielaj膮cych, Fundacja aktywnie wp艂ywa na u艂atwianie dost臋pu do swobodnej wymiany do艣wiadcze艅 oraz zwi臋ksza mo偶liwo艣膰 uzyskania wsparcia w procesie powrotu do zdrowia.

Jednocze艣nie poprzez wspieranie innych projekt贸w i funkcjonuj膮cych podmiot贸w zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i dzia艂alno艣ci w zakresie profilaktyki, diagnozy i leczenia chor贸b cywilizacyjnych, Fundacja przyczynia si臋 do zmiany nastawienia spo艂ecznego oraz kszta艂tu dzia艂a艅, jakie s膮 podejmowane w celu zwi臋kszenia efektywno艣ci profilaktyki oraz leczenia.