Zosta艅 naszym wolontariuszem

Krok po kroku, jak zosta膰 wolontariuszem Fundacji Wemenders:

1. Na stronie Fundacji www.wemenders.pl w zak艂adce 鈥瀂osta艅 naszym wolontariuszem" znajduj膮 si臋:

a. Formularz zg艂oszeniowy

b. Regulamin

c. Szczeble rozwoju wolontariusza

2. Wype艂nienie formularza zg艂oszeniowego drog膮 elektroniczn膮 jest wst臋pnym etapem weryfikacji wolontariusza.

3. Kolejnym etapem kwalifikacji Wolontariusza b臋dzie kontakt ze strony pracownika Fundacji. Przysz艂y wolontariusz zostanie dodatkowo poproszony o:

a. Wype艂nienie kwestionariusza osobowego, kt贸ry otrzyma drog膮 mailow膮, a nast臋pnie podpisanie oraz odes艂anie kwestionariusza do Przedstawiciela Fundacji na adres mailowy, z kt贸rego otrzyma艂 wcze艣niej kwestionariusz.

b. Zapoznanie si臋 z Regulaminem znajduj膮cym si臋 w zak艂adce 鈥瀂osta艅 naszym wolontariuszem", a nast臋pnie zaakceptowanie go przez klikni臋cie na guzik 鈥濧kceptuj臋 Regulamin".

4. Po weryfikacji wszystkich dokument贸w pod k膮tem formalnym, pracownik Fundacji skontaktuje si臋 z Wolontariuszem i um贸wi na spotkanie w siedzibie Fundacji lub przeprowadzi rozmow臋 telefoniczn膮 (dotyczy wolontariuszy spoza Warszawy).

5. Kandydat na Wolontariusza zostaje pe艂noprawnym Wolontariuszem na podstawie decyzji Koordynatora ds. Wolontariatu (weryfikacja formalna + spotkanie lub wywiad telefoniczny).

6. Przed rozpocz臋ciem wolontariatu, strony: Fundacja oraz Wolontariusz ustalaj膮 zakres wykonywanych czynno艣ci, czas oraz miejsce realizacji 艣wiadcze艅.

7. Obowi膮zkiem wynikaj膮cym z ustawy o wolontariacie jest zawarcie Umowy pomi臋dzy Fundacj膮 i Wolontariuszem. Pracownik Fundacji odpowiedzialny za opiek臋 nad Wolontariuszem w trakcie pobytu wolontariusza w Fundacji utrzymuje sta艂y kontakt

z Wolontariuszem, wspiera oraz monitoruje poziom realizacji zada艅 wykonany przez wolontariusza.