Szczeble rozwoju wolontariusza

Szczeble rozwoju wolontariusza w Fundacji Wemenders

Wolontariusz - osoba fizyczna, kt贸ra ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje 艣wiadczenia, anga偶uj膮c si臋 w prac臋 na rzecz m.in. organizacji pozarz膮dowych, organizacji ko艣cielnych czy administracji publicznej (zgodnie z definicj膮 zawart膮 w ustawie o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie).

Osoby wsp贸艂pracuj膮ce z Fundacj膮 na zasadach wolontariatu, to Wolontariusze i Ambasadorzy.

1. Wolontariusz 鈥 okazjonalna, dora藕na wsp贸艂praca z pracownikami Fundacji lub jednorazowe wykonanie zadania.

Przyk艂adowe zadania wolontariusza:

鈥 Uczestnictwo w akcji Fleszmob

鈥 Jednorazowa pomoc w t艂umaczeniu tekst贸w.

鈥 Pomoc w organizacji konkretnego wydarzenia (konferencja, seminarium, wyk艂ad)

鈥 Docieranie do potencjalnych nowych u偶ytkownik贸w portalu (rozdawanie ulotek, przekazywanie informacji o portalu na spotkaniach 鈥瀉nonimowych depresant贸w"

鈥 grupy wsparcia nt. depresji).

鈥 Docieranie do os贸b zmagaj膮cych si臋 z depresj膮 oraz takich, kt贸rym uda艂o si臋 wyleczy膰

z depresji. Przekonanie ich do napisania lub opowiedzenia swojej historii.

鈥 Zg艂aszanie do Fundacji informacji odno艣nie konferencji, seminari贸w, wydarze艅 dotycz膮cych zdrowia, na kt贸rych warto si臋 pokaza膰.

Ambasador 鈥 sta艂a, regularna wsp贸艂praca oparta na bie偶膮cymkontakcie z pracownikami Fundacji. Ambasador pe艂ni rol臋 przedstawiciela Fundacji w swoim Regionie / Mie艣cie / Uczelni. Wolontariusz, kt贸ry ubiega si臋 o status Ambasadora powinien wykaza膰 si臋 aktywnym udzia艂em w kilku wydarzeniach realizowanych przez Fundacj臋 w okresie ostatniego p贸艂 roku, gdzie b臋dzie m贸g艂 wykaza膰 si臋 swoim zaanga偶owaniem, dojrza艂o艣ci膮 i odpowiedzialno艣ci膮 oraz uzyska膰 pisemn膮 rekomendacj臋 cz艂onka zarz膮du Fundacji. Ambasadorzy otrzymuj膮

od Fundacji specjaln膮 legitymacj臋.

Przyk艂adowe dzia艂ania Ambasadora:

鈥 Koordynowanie pracy kilku Wolontariuszy w swoim Regionie / Mie艣cie

/ Uczelni.

鈥 Sta艂a wsp贸艂praca z Fundacj膮 w zakresie poszukiwania interesuj膮cych materia艂贸w informacyjnych dotycz膮cych Depresji.

鈥 Przesy艂anie w艂asnych artyku艂贸w do Redakcji Fundacji.

鈥 Sta艂a wsp贸艂praca z Fundacj膮 w zakresie zada艅 Wolontariusza (pkt 1).

鈥 Dzielenie si臋 pomys艂ami odno艣nie nowych projekt贸w, kt贸re mog膮 zosta膰 wykorzystane w Fundacji.

鈥 Koordynowanie projektu pod nadzorem pracownika Fundacji.

鈥 Pojawianie si臋 przez Ambasadora na konferencjach, seminariach, wyk艂adach zwi膮zanych z tematyk膮 chor贸b cywilizacyjnych.

鈥 Udzia艂 w procesy strategiczne i decyzyjne projektu,

do kt贸rego jest zaanga偶owany.

鈥 Koordynacja dzia艂a艅 w ramach 鈥濪zie艅 Wolontariusza" realizowanych w Regionie Ambasadora.

Przywileje dodatkowe Ambasadora:

鈥 Mo偶liwo艣膰 udzia艂u w szkoleniach, w kt贸rych bior膮 udzia艂 wszyscy pracownicy.

鈥 Mo偶liwo艣膰 udzia艂u w imprezach oraz wa偶niejszych wydarzeniach Fundacji