Partnerzy

 

 

Og贸lnopolska Federacja Organizacji Pozarz膮dowych

OFOP

Og贸lnopolska Federacja Organizacji Pozarz膮dowych powsta艂a w 2003 roku jako odpowied藕 na potrzeb臋 powo艂ania og贸lnopolskiej reprezentacji. Misj膮 OFOP jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarz膮dowego jako niezb臋dnego elementu istnienia spo艂ecze艅stwa obywatelskiego. Celem Federacji jest dbanie o dobre otoczenie spo艂eczno-prawne dla dzia艂alno艣ci III sektora. Rozw贸j organizacji cz艂onkowskich wspierany jest poprzez dzia艂ania na rzecz ich wi臋kszej integracji oraz pomoc w budowaniu wizerunku. Obecnie OFOP zrzesza ponad 100 organizacji z ca艂ej Polski. W艣r贸d nich s膮 federacje i inne du偶e organizacje - po艣rednio nale偶y do OFOP ponad 400 organizacji pozarz膮dowych.

Od marca 2013 Fundacja Wemenders sta艂a si臋 cz艂onkiem Og贸lnopolskiej Federacji Organizacji Pozarz膮dowych.

 

 

Fundacja PZU

 logo pzu

Fundacja PZU jest fundacj膮 korporacyjn膮 funkcjonuj膮c膮 od 2004 roku u boku Grupy PZU, jednej z najwi臋kszych instytucji finansowych w Polsce i Europie 艢rodkowowschodniej. Podstawow膮 metod膮 dzia艂ania Fundacji PZU jest dzia艂alno艣膰 grantodawcza prowadzona w ramach program贸w dotacyjnych i dotacji pozakonkursowych. Zgodnie z zapisem sformu艂owanym w misji Fundacji i statucie, dzia艂ania Fundacji skupiaj膮 si臋 na wyr贸wnywaniu szans os贸b z r贸偶nych wzgl臋d贸w upo艣ledzonych, zwi臋kszaniu dost臋pu do d贸br kultury i 偶ycia spo艂ecznego oraz wspieraniu rozwoju indywidualnego i grup spo艂ecznych.

Fundacja PZU wspiera dzia艂alno艣膰 naszej Fundacji we wszystkich obszarach jej dzia艂alno艣ci realizuj膮c projekty skierowane do student贸w, mieszka艅c贸w oraz polonii.

 

 

Wydawnictwo Media Rodzina

logomr

Wydawca ksi膮偶ek dla dzieci, m艂odzie偶y, tytu艂贸w psychologicznych, poradnik贸w dla rodzic贸w oraz audiobook贸w, a ostatnio tak偶e serii beletrystycznej Gorzka Czekolada.
Do tej pory Media Rodzina opublikowa艂a ponad pi臋膰set tytu艂贸w, a w 2012 roku wydawnictwo obchodzi艂o jubileusz 20-lecia.

Po艣r贸d oferty wydawniczej wyr贸偶niaj膮 si臋 m.in.: bestsellerowa seria 鈥濲ak m贸wi膰, 偶eby dzieci...", serie: 鈥濰arry Potter" oraz 鈥濱grzyska 艣mierci", a tak偶e Inteligencja emocjonalna, Pu艂apki my艣lenia, Bajki terapeutyczne.

Najpopularniejsze tytu艂y dla najm艂odszych to opowiadania o Panu Kuleczce, Pettsonie i Findusie, Kici Koci czy seria 鈥濵膮dra Mysz".

 

 

Polska Koalicja Pacjent贸w Onkologicznych

PKPO logo 08.2013 fin

Polska Koalicja Pacjent贸w Onkologicznych to wsp贸lny g艂os ponad 80 tysi臋cy pacjent贸w onkologicznych w Polsce zrzeszonych w ponad 20 stowarzyszeniach. Koalicja dzia艂a na rzecz poprawy sytuacji chorych onkologicznie w Polsce. Jest najwi臋ksz膮 i najlepiej zorganizowan膮 reprezentacj膮 pacjent贸w onkologicznych. Od wielu lat daje 艣wiadectwo odpowiedzialnego partnerstwa ze 艣rodowiskiem medycznym, farmaceutycznym i przedstawicielami administracji pa艅stwowej. Misj膮 Koalicji jest poprawa statystyk dotycz膮cych prze偶ycia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce, dzi臋ki wdro偶eniu najwy偶szych standard贸w diagnostyki i terapii nowotwor贸w. Koalicja powsta艂a w lutym 2009 roku, podczas obchod贸w XVII 艢wiatowego Dnia Chorego, w Warszawie. 

Polska Koalicja Pacjent贸w Onkologicznych jest partnerem Fundacji Wemenders w projekcie Psychoonkologia.

 

 

艢rodowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzyd艂ami"

logotyp copy

艢rodowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzyd艂ami" jest dziennym 艣rodkiem wsparcia dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla os贸b choruj膮cych psychicznie oraz dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮. G艂贸wnym celem dzia艂alno艣ci Domu "Pod Skrzyd艂ami" jest tworzenie oparcia spo艂ecznego dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi poprzez: wspieranie uczestnik贸w w podtrzymywaniu i rozwijaniu umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do samodzielnego 偶ycia oraz ich rodzin, a tak偶e dzia艂anie na rzecz integracji os贸b z zaburzeniami psychicznymi ze 艣rodowiskiem lokalnym.
Dom "Pod Skrzyd艂ami" dzia艂a na warszawskiej Ochocie od 2007 roku, jest inicjatorem i tw贸rc膮 wielu partnerskich projekt贸w adresowanych do lokalnej spo艂eczno艣ci maj膮cych na celu integracj臋 i w艂膮czanie os贸b z zaburzeniami psychicznymi.

艢rodowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzyd艂ami" jest partnerem Fundacji Wemenders w projekcie Psychoonkologia.

 

 

O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

logo OPS Dzielnicy Ochota

O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy jest jednostk膮 organizacyjn膮 m.st. Warszawy dzia艂aj膮ca na terenie Dzielnicy Ochota. G艂贸wnym celem dzia艂ania O艣rodka, jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezb臋dnych potrzeb 偶yciowych os贸b i rodzin, kt贸re w艂asnym staraniem nie s膮 w stanie pokona膰 trudno艣ci 偶yciowych, oraz umo偶liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj膮cych godno艣ci cz艂owieka. O艣rodek powinien w miar臋 mo偶liwo艣ci doprowadzi膰 do 偶yciowego usamodzielniania si臋 os贸b i rodzin oraz ich integracji ze 艣rodowiskiem, jak r贸wnie偶 zapobiega膰 powstawaniu nowych problem贸w spo艂ecznych rodz膮cych zapotrzebowanie na 艣wiadczenia pomocy spo艂ecznej. O艣rodek prowadzi prac臋 z rodzinami prze偶ywaj膮cymi trudno艣ci w wype艂nianiu funkcji opieku艅czo-wychowawczych, w celu przywr贸cenia im zdolno艣ci do wype艂niania tych funkcji.
O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej Dzielnicy Ochota jest partnerem Fundacji Wemenders w projekcie Psychoonkologia.

 

 

G艂os Seniora, Stowarzyszenie MANKO

 GLOS SENIORA logo-OK

Stowarzyszenie MANKO jest wydawc膮 og贸lnopolskiej, bezp艂atnej gazety 鈥濭艂os Seniora". Prowadzi tak偶e portal www.glosseniora.pl oraz organizuje szkolenia z edukacji medialnej dla lider贸w ruch贸w senioralnych w Polsce. 鈥濭艂os Seniora" obejmuje opiek膮 medialn膮 wi臋kszo艣膰 wydarze艅 seniorskich w Polsce. Dzia艂ania te wspieraj膮 m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo艂ecznej, Og贸lnopolska Federacja UTW i Og贸lnopolskie Porozumienia UTW. Redakcja magazynu 鈥濭艂os Seniora" jest cz艂onkiem Rady ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS oraz anga偶uje si臋 w prace nad za艂o偶eniami d艂ugofalowej polityki senioralnej na lata 2014-2020.

Uzupe艂nieniem dzia艂a艅 pro-seniorskich o zasi臋gu og贸lnopolskim jest projekt 鈥濵a艂opolski Senior", realizowany przy wsparciu finansowym Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego. W ramach tego projektu uka偶e si臋 specjalna edycja magazynu - 鈥濵a艂opolski G艂os Seniora" - oraz wdro偶ony zostanie program Ma艂opolskiej Karty Seniora.

Magazyn G艂os Seniora jest partnerem Fundacji Wemenders w projekcie Depresja Seniora.

 

 

The Winners

 logo-the-winners-sb

Firma The Winners powsta艂a z my艣l膮 o Was, 偶eby艣cie mogli ka偶dego dnia merytorycznie i w ciekawej formie poznawa膰 trening mentalny oraz sw贸j spos贸b my艣lenia. Codziennie pracujemy nad rozwojem metod szkole艅 aby udost臋pnia膰 Wam, drodzy ludzie sportu, produkty najwy偶szej jako艣ci w celu wspierania Was w codziennej ci臋偶kiej pracy i po艣wi臋caniu si臋 dla sportu. Jeste艣my po to aby wspiera膰 Was w si臋ganiu po 鈥瀗iemo偶liwe鈥, 艂amaniu barier, 艂amaniu stereotyp贸w, zwalczaniu z艂ych nawyk贸w, wydobywaniu ogromnego potencja艂u ze swoich organizm贸w, a tak偶e w rozwijaniu w艂asnych talent贸w.
Zesp贸艂 The Winners to wysoko wykwalifikowana i solidnie dobrana kadra spe艂niaj膮ca najwy偶sze standardy.

 

 

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji

Stowarzyszenie Aktywnie przeciwko depresji

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji dzia艂a w Polsce od wielu lat, a przewodniczy mu Pani Prezes Joanna Chatizow. G艂贸wnym celem Stowarzyszenia jest edukacja spo艂ecze艅stwa na temat depresji. Stowarzyszenie jest organizatorem Og贸lnopolskich Dni Walki z Depresj膮.

 

 

 

Powrotnik.eu

Powrotnik Powrotnik.eu jest pr贸b膮 stworzenia platformy wymiany informacji, wiadomo艣ci, porad, komentarzy i kontakt贸w mi臋dzy Polakami zamieszkuj膮cymi w r贸偶nych zak膮tkach globu. Nazwa "Powrotnik" odwo艂uje si臋 do cz臋sto skrywanych, jednak niew膮tpliwie wyst臋puj膮cych u nas, emigrant贸w, my艣li o powrocie. My艣limy o powrocie do krainy naszego dzieci艅stwa, czy te偶 do miejsca gdzie po prostu dobrze nam si臋 偶y艂o.

 

 

 

Bez depresji.pl

bezdepresji Bezdepresji.pl - pogodna strona na temat depresji. Informacje i opracowania na temat depresji. Wskaz贸wki i ciekawe wiadomo艣ci zar贸wno dla ludzi cierpi膮cych na depresj臋, jak i dla os贸b najbli偶szych i rodziny.

 

 

Testineo

Testineo

Celem Testineo jest dostarczanie rozwi膮za艅, kt贸re wspieraj膮 firmy w rozwoju potencja艂u kompetencyjnego Pracownik贸w. Tworzymy narz臋dzia psychometryczne dla u偶ytkownik贸w indywidualnych oraz biznesowych. Z pasj膮 podchodzimy do realizowanych projekt贸w, dbamy o jako艣膰 艣wiadczonych us艂ug i stale doskonalimy w艂asny warsztat pracy. Solidne wykszta艂cenie i do艣wiadczenie zdobyte na rynku HR, psychologii, konsultingu i zarz膮dzania pozwoli艂o na zbudowanie Zespo艂u, kt贸ry sprawnie i skutecznie tworzy narz臋dzia diagnostyczne, stale wspierany przez Metodolog贸w, Statystyk贸w, Grafik贸w oraz Zesp贸艂 IT.

 

 

Portal Wemenders.com

Portal wemenders.com Portal Wemenders.com to holistyczne podej艣cie do zagadnienia depresji 鈥 wspiera nie tylko osoby chore, ale r贸wnie偶 ich bliskich. Misj膮 portalu jest edukacja i wsparcie spo艂eczno艣ci os贸b zainteresowanych tematyk膮 depresji w Polsce i w艣r贸d Polonii, demitologizowanie tej choroby w spo艂ecze艅stwie i w艣r贸d pracodawc贸w oraz walka z wykluczeniem spo艂ecznym jednostek dotkni臋tych depresj膮. Portal to r贸wnie偶 spo艂eczno艣膰 specjalist贸w, kt贸rych specjalno艣ci膮 jest leczenie i terapia depresji.